Ana Sayfa Nedir Müzakere Nedir

Müzakere Nedir

11
0

Müzakere Nedir ?

Müzakere; şahısların , vakıfların, devletlerin, diğer tarafı kabul ettirip ve etki bırakmak amacıyla düşünmelerini ve isteklerini kabul etmelerini sağlamayı belirten bilgi ve başarı sergiledikleri bir iletişim ve karar verme olayıdır.Müzakere edilmesinin en önemli sebebi, uyuşmazlığa yol açan konuların çözümünü bulmaktır. Müzakere edebilmek için en az iki taraf gerekir. Müzakerenin tarafları gerçek ve tüzel şahıslar,gruplar, devletler olabilir. Müzakerelere dahil olan hakem, arabulucu veya tarafsız ön değerlendirmeci çözüm planının niteliğini belirler. Müzakerenin başında karşı tarafı etkilemek ve kabul ettirmek vardır. Bunun için bilinçli veya bilinçsiz duygusal ya da planlanmış birden fazla iletişim yolu kullanılır. Tarafların, menfaat ve ihtiyaçlarının çakışmasının yarattığı sorunları çözüme kavuşturmak için müzakere etmeye ihtiyaçları vardır. Müzakere, karşılıklı iletişim ve bilgi alışverişi sebebiyle gelişimli bir süreçtir. Müzakere tarafları, ikna gayretlerinin sonunda kendi isteklerine nihai sonuca varmayı amaçlarlar. Müzakere, katılanların gönüllü olarak girdiği bir olaydır ve başarılı olması için gerçekten bir çaba gerektirir.

Başarılı bir müzakerenin ana ilkeleri, yöntemleri nelerdir?

Müzakerenin temelinde en az iki tarafın olması şarttır.Taraflar arasında çıkar çatışması söz konusu olduğunda, anlaşmak veya ikna etmek/ikna olmak için bir araya gelirler. Müzakere sosyal hayatın bir parçasıdır. Fakat işin içinden çıkılmayan sorunlarda ya da zorlu bir tarafla yürütüldüğünde anlaşılır ki bu süreç çeşitli bilgi, beceri ve taktikleri gerektirmektedir.
Müzakereye başlamadan önce mevcut konudaki bilgi düzeyimiz, hedeflediğimiz amaç,harcayacağımız vakit ve çabanın göz önüne alınması gerekir. Müzakere olayı karşılıklı konuşularak bir şekilde yapılabileceği şekilde yazılı, sesli ya da görüntülü iletişim teknikleri ile de sürdürülebilir.Müzakere aynen kendisi taraflar veya temsilcileri arasında yapılabileceği gibi ayrıca hakem yardımı ile de sürdürülebilir.

Başarılı bir müzakere sürecinin aşamaları nelerdir?

Başarılı bir müzakerenin en önemli yeri kişinin kendini ifade etme ve dinleme yeteneğinden geçer. Ayrıca müzakere konusuna olan hâkimiyet de çok önemlidir. Müzakere ortamlarının tartışma ortamlarından ayırt edilmesi gerekir. Kısaca süreç yazılı veya sözlü bir araya gelme, konu hâkimiyeti, alınmak istenen sonuç, doğru ifade ve karşı tarafın konuya yaklaşım tarzının iyi değerlendirilmesi olarak sıralayabiliriz.

Müzakere sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

• Müzakereye iyi çalışın: Gerçekten inanmadığınız ya da iyi anlamadığınız bir konuda müzakereye girişmek negatif sonuç almanıza sebep olabilir.
• Sabit fikirli olmayın: Müzakere, aynı konu üzerinde en iyi sonuçları ortaya çıkarmayı da hedeflediğinden, karşı taraftan gelen yaklaşımları anlamaya çalışın.
• Karşı tarafı gözünüzde küçük görmeyin: Müzakere yaptığınız tarafın yaklaşımı, kendisini ifade ediş yöntemi,sizin ortaya attığınız veriyi çürütebilir. Mümkünse müzakere öncesi karşıt görüştekiler hakkında bilgi sahibi olun.
• Kazan kazan ilkesini prensip edinin: Müzakere bir mücadele değil, en verimli sonuca ulaşmadır. Etik kurallar içinde kalmaya özen gösterin.
• Kötü görüntü bırakmayın: Müzakere bir kavga yeri değildir.sükûnet korumak hedefinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.

Müzakere olayını etkileyen nedenler neler olabilir?

Müzakereye hazırlık:Müzakere vaktine gelmeden önce konu ve hedefin belirlenme sürecidir.
Müzakere için strateji geliştirme: Bu vakitte taraflar müzakere konusu hakkında planlarını oluşturur.
Müzakereye başlangıç: Tarafların isteklerini söyledikleri zamandır.
Anlayış oluşturma: Bu yerde takımlar nedenleri açıklayıp birbirlerini tartarlar.
Pazarlık: Bu bölümde taraflar farklı farklı tavizler elde etmeye çalışır.
Kapanış: Sonucunda anlaşmaya varılır veya müzakereden sonuç alınamaz.

Müzakere öncesinde katılanlar hakkında veri toplamanın ve tedbir almanın yararları nelerdir?

Müzakerenin en hususi yeri,müzakere öncesinde takımlar hakkında veri toplamak ve edinilen veri ışığında tedbir almaktır. Tarafların konuya bakışı değerlendiriş biçimi yapılacak hazırlık için çok fazla önem taşımaktadır.

Müzakere açılış ifadeleri neler olabilir?

İlk başta tarafların aynı konu hakkında farklı yaklaşım sergileyecek olmasından dolayı kendiliğinden oluşan gergin havanın yumuşatılması ve pozitif bir başlangıcın yapılması gerekir. Bunun için de toplanma amacı, bu müzakerenin pozitif kararları ve süre planlamasından bahsetmekte fayda vardır.

Etkin bir müzakerecinin özellikleri nelerdir?

Başarılı bir müzakereci konusuna egemen,orada bulunma nedenini kesinleştirmiş olmalıdır. Doğru bir hazırlık sürecinden sonra en iyi iletişim yöntemlerini kullanmalı ve stres baskına yenik düşmemelidir. Oluşturacağı olumlu imaj ile saygınlığını yükseltmeli, bu şekilde ikna edebilme gücünü devreye sokmalıdır. Söylemek istediklerini net cümlelerle dikkat çekici bir şekilde ifade edebilmeli ve anlaşılır bir dil kullanmalıdır. Söylenecek soru ya da ters bir müdafaaya karşı her vakit hazırlıklı olmalıdır. Müzakere konularına göre çeşitlik göstermekle birlikte, anlatıların içinde istatistiki kanıtların kullanılması yararlı olacaktır.
Taraflar arasındaki ilişkinin boyutunun müzakere sürecine olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir?
Müzakereler konu merkezlidir . Şahıslar arasındaki ilişki boyutu müzakerelerde pozitif ya da negatif bir yer edinmemelidir. Fakat bazı durumlarda olumlu ilişkiler tarafların biraz daha hoşgörü göstermesine sebep olduğu gibi, taraflar arasındaki olumsuz ilişkiler tansiyonun çok yükselmesine ve tartışma ortamının doğmasına sebep olabilmektedir.

Müzakerede uygulanan taktikler nelerdir?

• İkna kabiliyeti
• Süre planlaması
• Soru sorma kabiliyeti
• Etkili geri bildirim verebilme
• Pro aktif yaklaşım sergileme
Çıkmaza girmiş görüşmelerde nasıl taktikler kullanılabilir?
• Müzakere anında diğer tarafı daha iyi algılamaya çalışmak
• Son sözü söylemekle alakalı mücadeleye girmemek
• Somut argümanlar geliştirme
• Müzakere konularını zihinsel olarak doğru sıralamak
• Diğer taraf, ansızın bir hamleyle konuyu ele aldığında pes etmek yerine karşı atak geliştirmek.

Müzakerede beden dili ve empatinin önemi?

İletişimin en hususi yeri beden dili oluşturur.Çoğu müzakere masa başında yapılsa bile, mimikler ve ellerin kullanımı karşı taraf üzerinde bilinçsiz bir baskı ve etki oluşturabilir. Bu nedenle sessiz fakat kendine güvenerek bir ifadeyle birlikte ellerin kesinlikle masa üstünde olacak şekilde pozisyon alınması gerekir.
Müzakerelerde diğer tarafın yaklaşım ve bir sonraki hamlesini anlayabilmek için karşı tarafın yerinde olmayı hissetmek önemlidir. Diğer tarafın bakış açısını yakalamak için “Ben bunu savunuyorum ama o niçin konuya bu yönüyle yaklaşıyor.” sorusunu kendimize sormamızda fayda vardır.

Müzakere Nedir
Ortalama Puan : 5

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz